ÚVODEMObec Stropčice leží v Plzeňském kraji, 6 kilometrů od městečka Švihov v bývalém okrese Klatovy.


mapa s vyznačením místa, kde se nachází obec Stropčice


Stropčice, též Tyrol je osada položená v údolíčku Kbelského potoka, chráněná z jedné strany Loupenským lesem a z druhé strany Kališťským kopcem.


Kbelský potok sbírá vodu v okolí obcí Malinec, Babice, Ochoz (Nová Ves) a Mečkov v Kbelské dolině. Protéká loukami od Malince ke Kbelu. Nejmocnější spád Kbelského potoka je mezi svahy Kaliště, kde se sbíhá s potokem přitékajícím od Vlčí a Kbelský potok zesiluje. Od tohoto soutoku je jeho hlavní směr na obec Stropčice a Jíno. V Jíně Kbelský potok ústí do řeky Úhlavy. (Úhlava » Berounka » Vltava » Labe, které ústí do Severního moře).